ochrona klimatu

1. Wykorzystanie satelitów do monitorowania zmian klimatycznych Satelity umożliwiają precyzyjne obserwacje atmosfery i powierzchni Ziemi. Dzięki technologii satelitarnej możemy uzyskać dokładne informacje na temat składu atmosfery oraz stanu powierzchni Ziemi. Satelity wyposażone w specjalistyczne sensory rejestrują różne parametry, takie jak temperatura, wilgotność czy zanieczyszczenia. Dzięki temu możemy monitorować zmiany zachodzące w środowisku i podejmować odpowiednie […]