Połączenia telefoniczne za pomocą łączy satelitarnych jest coraz częściej wykorzystywane. Obecnie już bardzo popularne staje się łączenie z satelitami sztucznymi ziemi, by wykonywać połączenia. Jest to telefon przenośmy i swoim działaniem przypomina działanie telefonów komórkowych. W miarę rozwoju technologii satelitarnych ceny tych usług znacznie spadły. Już coraz częściej zaczynają być wykorzystywane, gdyż ceny są bardziej […]